Uw taal: Nederlands language English language

Klantenservice : Disclaimer

Disclaimer 420shop.nl

Algemeen

Nabi Media (Kamer van Koophandel 20169750), hierna te noemen Nabi Media, verleent u hierbij toegang tot http://420shop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Nabi Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Nabi Media spant zich in om de inhoud van http://420shop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Nabi Media.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nabi Media. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nabi Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Bedankt voor je bezoek aan 420Shop.nl

Veel plezier in onze webwinkel!
Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt over de webwinkel of onze producten.

420Shop logo
Happy 4:20

Terug naar Klantenservice