Uw taal: Nederlands English

Klantenservice : Privacy

Privacy 420Shop

Privacy

Wij van 420shop vinden privacy en de bescherming van uw persoonlijke informatie zeer belangrijk. In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

1: PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD

1.1 Account
Aankopen op 420shop kunnen worden gedaan met of zonder een persoonlijk account. Wanneer je een account aanmaakt, of een bestelling plaatst in onze webshop, verzamelen we, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de volgende persoonlijke informatie:

• Voor- en achternaam
• Woon- en factuuradres
• Telefoonnummer
• IP-adres
• E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig voor de levering. Ook ontvangen we automatisch het IP-adres (internet protocol) van je computer als je onze webshop bezoekt. Hiermee kunnen we je internetervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online omgeving beschermen.

Het doel van het verzamelen van deze gegevens
We verzamelen en bewaren account-gerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden: 

a. Het nakomen van onze verplichtingen bij overeenkomsten tussen jou en ons en om je te voorzien van de gevraagde informatie, producten en diensten;
b. Het opzetten en beheren van je account en om je te contacteren over je account en bestellingen;
c. Het uitvoeren van marktonderzoek en analyses;
d. Het bevestigen van je leeftijd en identiteit en om fraude te herkennen en te voorkomen.

1.2 Nieuwsbrieven
Met je uitdrukkelijke toestemming, kunnen we je nieuwsbrieven en updates sturen over onze webshop, nieuwe producten die we hebben toegevoegd en andere informatie. We versturen deze alleen als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

1.3 Klantenservice
Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, hebben de medewerkers van klantenservice van 420shop toegang tot account-gerelateerde informatie.

2: TOESTEMMING

Als je ons voorziet van je persoonlijke informatie om een transactie te voltooien, een bestelling te plaatsen, een levering te arrangeren of een aankoop te retourneren, gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie voor uitsluitend die specifieke reden. Wanneer we om je persoonlijke informatie vragen om een secundaire reden, zoals voor marketingdoeleinden, vragen we ofwel direct om je uitdrukkelijke toestemming of geven we je de optie om nee te zeggen.

2.1 Het intrekken van toestemming
Mocht je na het geven van toestemming van gedachte verandere? Dan kun je jouw toestemming te allen tijde intrekken voor het contacteren, het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van je informatie. Neem hiervoor contact met ons op: contact@420shop.nl

3: OPENBAARMAKING

We mogen je persoonlijke informatie vrijgeven als de wet ons verplicht dit te doen of indien je onze Algemene Voorwaarden schendt.

4: HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Bij 420shop is data-minimalisme belamgrijk. Daarom bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze Privacyverklaring. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. We bewaren persoonlijke gegevens in ieder geval nooit langer dan 10 jaar.

4.1 Accountinformatie 
Account-gerelateerde gegevens blijven relevant zolang de klant in het bezit is van een account. Daarom blijven de data gedocumenteerd zolang het account bestaat. Als onze klanten een account verwijderen, worden de gerelateerde gegevens binnen afzienbare tijd verwijderd. Verzoeken inzake inspectie of correctie van opgeslagen persoonlijke data of het verwijderen van een account kunnen worden verzonden naar : contact@420shop.nl

4.2 Nieuwsbrieven
De toestemming voor nieuwsbrieven van 420shop en bijbehorende gegevens blijft van kracht zolang onze klanten geregistreerd zijn voor de nieuwsbrief. Periodiek (maandelijks) voeren we echter een relevantiecontrole uit. Geregistreerde klanten (en hun persoonlijke informatie) worden daarbij verwijderd als ze niet reageren op ons verzoek. Daarnaast is onze nieuwsbrief voorzien van een opt-out functie. Klanten kunnen hun toestemming intrekken door deze te gebruiken.

5: COOKIES 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die je computer informeren over eerdere bezoeken van onze website. Deze worden bewaard op je harde schijf, niet op onze website. Als je onze website gebruikt, laat je computer in feite ons de cookies zien. Zo weet onze site of je haar eerder gebruikt hebt. Hierdoor kan onze website sneller functioneren, maar ook zaken onthouden van eerdere bezoeken (zoals je gebruikersnaam), om je huidige bezoek te vergemakkelijken. Bij 420shop gebruiken we twee types cookies: functionele en analytische cookies. 

5.1 Functionele cookies 
Functionele cookies worden gebruikt om je online ervaring te verbeteren. Ze houden onder meer bij wat in het winkelwagentje is geplaatst. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

5.2 Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt voor marktonderzoek en analyses. Gegevens die hiermee worden verzameld, worden geanonimiseerd en zijn dus nietszeggend voor anderen. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

6: SERVICES VAN DERDEN

Services van derden zijn nodig voor transacties en voor de verlening van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden je informatie alleen in de mate die vereist is om hun diensten te kunnen verlenen aan ons.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsproviders en andere verwerkers van betalingen, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor je aankoop gerelateerde transacties.

Voor deze providers raden we je aan hun privacybeleid te lezen. Zo heb je meer inzicht in hoe zij met je persoonlijke informatie omgaan.

Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan jij of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als je ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan je informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.

Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de site of applicatie van een derde partij, ben je niet langer onderhevig aan dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Webanalyse (geanonimiseerde gegevens)

Op deze website hebben we een onderdeel van een webanalyseservice (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Webanalyse kan worden gedefinieerd als het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website waar de bezoeker vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een site te optimaliseren en om een kosten-batenanalyse te maken van internetreclame.

Koeriersdienst
Om leveringen te kunnen voltooien, maken we gebruik van een koeriersdienst (in de meeste gevallen PostNL). Deze verzorgt het transport tussen onze onderneming en het adres van de klant. Om dit logistiek mogelijk te maken, hebben we toegang nodig tot bepaalde informatie. Denk aan de naam en het adres van de klant

Betalingsservices
In onze online webshop maken we gebruik van externe betaalproviders om transacties te voltooien (bijvoorbeeld: iDeal of MrCash).

7: BEVEILIGING

Om je persoonlijke informatie te beschermen, nemen we de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste werkwijzen in de branche. Hiermee zorgen we ervoor dat de gegevens niet ten onrechte verloren gaan of misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Digitale beveiligingsmaatregelen zijn aan verandering onderhevig en moeten voldoen aan hoge eisen om de veiligheid van online klanten te waarborgen.

8: WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk na plaatsing op de site van kracht. Als we aanpassingen doen aan dit beleid, stellen we je hier op de hoogte van de beleidswijzigingen. Zo weet je altijd welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we het gebruiken en/of openbaar maken.

9: CONTACT INFORMATIE

Je kan contact met ons opnemen door een email te sturen, het contact formulier op de website in te vullen, ons te bellen of een Whatsapp bericht te sturen.

• Stuur een e-mail naar: contact@420shop.nl
• Bel ons of stuur een Whatsapp bericht: : +31 (0)6 34 84 84 42

Terug naar Klantenservice